Alfabetyczna podróż do seminarium

W związku z 25 rocznicą utworzenia diecezji radomskiej pragniemy wyruszyć w podróż do jej serca – Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Będzie to niezwykła przygoda, gdyż chcemy poruszać się po różnych płaszczyznach życia seminaryjnego wykorzystując przy tym litery alfabetu. Rozpoczynając od litery „A” raz w tygodniu będziemy prezentowali hasło dotyczące m.in. poszczególnych części gmachu, mieszkańców seminarium i ich funkcji we wspólnocie, przebiegu dnia, czasu wolnego i form zaangażowania kleryków, wykładanych przedmiotów czy też terminów związanych z żargonem seminaryjnym.