Asysta biskupia

Asysta biskupia przygotowuje i uczestniczy w celebracjach liturgicznych z udziałem biskupa diecezjalnego oraz biskupów pomocniczych. Opiekunem asysty jest ks. dr Tomasz Herc.

Ceremoniarz: Artur Spasiński
Precentor: Gracjan Kolendowski
Ministrant księgi: Michał Gawęda
Ministrant mikrofonu: Jan Klimek
Ministranci ognia: Piotr Auguścik i Kamil Krawczyk
Ministrant krzyża: Krzysztof Zając
Ministranci światła: Bartosz Fijałkowski i Piotr Hernik
Lektorzy: Tomasz Walasik i Filip Wincewicz
Psałterzysta: Krzysztof  Zając
Diakoni: Dominik Idziak i Kacper Piotrowski-Stajniak
Ministranci pontyfikaliów: Mateusz Katanowski i Jakub Szczepańczyk