Tota pulchra es Maria

Maria Bernat/FOTO

Zawierzamy Ci, Maryjo ten dom, który jest sposobem odczytywania znaków Bożych poprzez: czas, miejsce i ludzi oraz sposobem coraz głębszego zakorzeniania się w Chrystusie i Jego tajemnicach…

Wszyscy i każdy z nas – powierzamy się Tobie z ufnością. (…) czuwaj nad naszym domem, nad wszystkimi, którzy go stanowią i będą w przyszłości go tworzyć. Czuwaj nad nasza drogą, byśmy
w niebie pełni radości oglądali Twojego Syna.

To fragment modlitwy zawierzenia, którą jak co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odczytywaliśmy przed figurą Matki Bożej Pani Jazłowieckiej, która znajduje się na wirydarzu (dziedzińcu) naszego seminarium. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik dokonał zawierzenia naszego domu Matce Bożej.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX.

Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu NMP wskazuje na szczególne wybranie Maryi w zbawczym planie Boga. Bóg od samego początku Jej istnienia przygotowywał Ją na to, by stała się matką Syna Bożego. Jednocześnie tajemnica ta uświadamia nam, że Pan Bóg pomaga tym, przed którymi stawia różne zadania na drodze życia.

Niepokalana jest patronką naszego seminarium. Czuwa nad nami. To od Niej uczymy się codziennie jak przyjmować Chrystusa do swojego życia i jak rozważać Jego słowo. Ona jest nasza przewodniczką na drodze powołania. Jest Matką, która otacza nas płaszczem swojej opieki.

Naszą wdzięczność wyrażamy szczególnie w dniach poprzedzających uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W dniach od 4 do 8 grudnia codziennie w godzinach wieczornych spotykamy się, by wspólnie skierować nasze myśli ku Niepokalanej i wyśpiewać Jej hymn: Tota pulchra… , czyli Cała piękna jesteś Maryjo.

Uroczystości patronalne związane są również z przyjęciem stroju duchownego przez braci z roku III oraz potwierdzeniem gotowości przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu przez braci z roku V

W tym roku sutannę przyjęło 16 kleryków.

15380667_1155231207863552_5164922091740743925_n

Natomiast do grona kandydatów włączonych zostało 6 braci.

15401057_1155231337863539_9979882015974597_n

dk. Mateusz Czernik

Maria Bernat/FOTO