Ewangelia Bożego Miłosierdzia

Rekolekcje są czasem wewnętrznego wyciszenia się, zastanowienia nad sobą i swoim życiem. Jest to czas, w którym człowiek odkrywa we własnym sercu przestrzenie spotkania sam na sam z Bogiem. Św. Jan Paweł II nauczał: Dziś bardzo często człowiek w ogóle nie zastanawia się nad sprawami naprawdę ważnymi, ciągle sprawy pilne wygrywają u niego ze sprawami ważnymi. W konsekwencji coraz bardziej jest zagubiony i niezadowolony z życia, bo nie wie po co żyje. W tej sytuacji rekolekcje są „skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi”. Rekolekcje przeżywane w Adwencie pomagają lepiej przygotować się na Boże Narodzenie.

W tym roku nasze adwentowe ćwiczenia prowadził ks. Marek Chmielniak SAC z Ząbkowic Śląskich. Trwały one od 29 listopada do 3 grudnia.

Ewangelia Bożego Miłosierdzia – to był temat przewodni tych dni. Mimo tego, że Jubileuszowy Rok Miłosierdzia się skończył, nadal trwamy w dziękczynieniu za ten dar – dar Bożej Miłości. W zgłębianiu tej wielkiej tajemnicy pomagało nam Słowo Boże, nad którym pochylaliśmy się każdego dnia. Były to teksty Ewangelii mówiące o Bożej miłości i o doświadczeniu jej przez człowieka: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, cały rozdział 15 Ewangelii wg św. Łukasza (tzw. „Ewangelia w Ewangelii”) oraz spotkanie Jezusa z Zacheuszem. To Boże Słowo rozważaliśmy w dynamice Lectio Divina (o tej formie modlitwy Słowem Bożym: http://lectiodivina.pl/index.php?page=7902 ).

Bóg jest obecny w Swoim Słowie – tego doświadczyliśmy podczas tych rekolekcji. To Jezus Chrystus mówił do nas podczas tych dni i mówi codziennie, pod warunkiem, że chcemy się otworzyć na Jego działanie, bowiem żywe jest Słowo Boże i skuteczne (Hbr 4,12) . W odkrywaniu Bożej obecności na kartach Pisma Świętego, pomagały wprowadzenia ks. Marka do każdego fragmentu Biblii, który rozważaliśmy.

Jakie będą owoce tego czasu? To już pozostaje słodką tajemnicą serca każdego z nas.

dk. Mateusz Czernik, rok VI