Świąteczne życzenia Księdza Rektora Jarosława Wojtkuna

https://www.youtube.com/watch?v=5cdewMT80xg