Wspomnienia Biskupa Piotra Turzyńskiego o Słudze Bożym Biskupie Piotrze Gołębiowskim