Ulica potrzebuje sutanny

Obchody uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – patronki naszego seminarium – tradycyjnie połączone są z ceremonią włączenia alumnów V roku w grono kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa oraz z przyznaniem braciom z III roku prawa do noszenia stroju duchownego.

Okres dwu i pół letniej formacji upłynął bardzo szybko. Dziś moje serce przepełnia radość ponieważ robię kolejny krok ku kapłaństwu” – mówi al. Dominik Borowski.

Z kolei dziekan (przewodniczący roku – przyp. red.) alumnów III roku Wojciech Jończyk dodaje: „Mojemu oczekiwaniu na przyjęcie stroju duchownego towarzyszyły słowa śp. biskupa Edwarda Materskiego: .ulica potrzebuje sutanny. Sutanna to nie tylko widoczny znak przynależności człowieka do Chrystusa, ale też zewnętrzny symbol ewangelizacji”.

Uroczystego poświęcenia sutann dokonał celebrujący Eucharystię ks. bp Piotr Turzyński. W wygłoszonej homilii szczególnie pobrzmiewały słowa: „Macie być znakiem miłosierdzia Chrystusa” oraz „Sutanna zawsze była symbolem wielkiej miłości”, które klerycy przyjmowali ze szczególnym entuzjazmem.

W dalszej części ceremonii alumni III roku udali się do zakrystii, aby po raz pierwszy przywdziać strój duchowny. W międzyczasie zgodnie z tradycją diakoni obcięli im krawaty na znak rozpoczęcia nowego etapu w życiu seminaryjnym. Kiedy klerycy ponownie weszli do kaplicy ich twarze promieniały radością, a wśród braci i członków rodzin dominowało uczucie wzruszenia.

W tym roku strój duchowny przyjęło dziesięciu kleryków. Ich grono uzupełnia dwóch braci zakonnych, którzy posiadają już własne stroje zakonne, natomiast w poczet kandydatów do święceń przyjętych zostało sześciu alumnów.

Oprawą całej uroczystości były obchody święta patronalnego naszego seminarium. Trwająca pięć dni uroczystość wypełniona była modlitwą i śpiewem hymnów ku czci Maryi Bogurodzicy. „Po raz pierwszy uczestniczyłem w takiej uroczystości” – mówi Kamil Mularski, alumn I roku, i zaraz dodaje: „Największe wrażenie zrobił na mnie śpiew chóru seminaryjnego, który przepięknie wykonywał hymny: Tota Pulchra, Magnificat oraz na koniec obchodów Akatyst – starożytny hymn kościoła bizantyjskiego”. Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uwieńczone zostało 8 grudnia wspólną modlitwą na dziedzińcu seminarium pod figurą Niepokalanej Maryi Panny.

Alumni V roku, kandydaci do święceń diakonatu i kapłaństwa:

Mateusz Czernik, parafia Skrzyńsko;

Krzysztof Kołtunowicz, parafia Przytyk;

Rafał Kosowski, parafia Jastrzębia;

Paweł Męcina, parafia pw. św. Mikołaja w Końskich;

Mateusz Nowak, parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu;

Sylwester Podgórski, parafia pw. bł. Annuarity w Radomiu.

Alumni III roku, którzy otrzymali prawo do noszenia stroju duchownego:

Dominik Borowski, parafia pw. Chrystusa Króla w Radomiu;

Piotr Czyż, parafia pw. bł. Annuarity w Radomiu;

Patryk Golczyński, parafia Garbatka-Letnisko;

Damian Janiszewski, parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Końskich;

Wojciech Jończyk, parafia Odrowąż;

Rafał Mierzejewski, parafia Kazanów Iłżecki;

Krystian Pacyna, parafia Jastrzębia;

Michał Pietrzyk, parafia Sucha;

Tomasz Rokita, parafia Błogie;

Przemysław Żmuda, parafia Szydłowiec.

Grono tego roku dopełniają bracia ze Wspólnoty Chrystusa Cierpiącego – Paweł Bolibok i Roman Zając. Oni noszą już swoje zakonne habity.

Kamil Mularski, Michał Słowiński

Galeria zdjęć.