Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Rozpoczynający się miesiąc listopad skłania do refleksji nad naszym własnym życiem oraz kieruje naszą pamięć w stronę tych osób, których z nami już nie ma w tej ziemskiej wędrówce.

Wyjątkowe miejsce w naszych modlitwach za zmarłych zajmują pasterze i kapłani naszej diecezji. Dlatego tradycyjnie w czwartek po uroczystości Wszystkich Świętych nasza wspólnota udaje się na cmentarz przy ul. Limanowskiego, aby obecnością przy grobie biskupów radomskich, bpa Edwarda Materskiego i bpa Stefana Siczka, wyrazić modlitewną pamięć za ich posługę diecezji i naszemu seminarium. Na najstarszej nekropolii naszego miasta znajduje się także grób biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Pawła Kubickiego. Byliśmy także na jego grobie, aby wypraszać łaskę nieba dla tego pasterza, szczególnie związanego z naszym miastem. Ksiądz rektor Jarosław Wojtkun wspomniał ciekawy i mało znany fakt z życia biskupa Pawła. Mianowicie został on zaproszony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na uroczystość obłóczyn św. siostry Faustyny Kowalskiej w Krakowie w 1926 roku.

Po wspólnej modlitwie na cmentarzu wróciliśmy do seminarium, aby pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Turzyńskiego uczestniczyć we Mszy świętej w intencji zmarłych biskupów, kapłanów, profesorów, alumnów, sióstr i pracowników świeckich seminarium. W homilii została przywołana refleksja św. Augustyna na temat przemijania. Ludzkie życie zostało porównane do liści spadających z drzew. Warstwy tych liści na ziemi to kolejne pokolenia.

Mamy za co dziękować tym pokoleniom pasterzy, kapłanów i alumnów, którzy, mimo, iż nie ma ich między nami, zostawili po sobie ślady obecności w naszym domu, czy to konkretnego dobra, czy modlitwy.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Karol Dobrasiewicz

Więcej zdjęć w galerii.