„Musicie być silni mocą Chrystusowego krzyża!”

Te słowa w swojej homilii skierował ksiądz biskup Henryk Tomasik do wszystkich uczestników Formacyjnego Dnia Wspólnoty dla członów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który odbył się 17 października w ośrodku „Emaus” w Turnie. Wśród przybyłych grup były wspólnoty z Szydłowca, Szydłówka, Gozdu, Radomia, Wolanowa i Bielichy. „To właśnie przez Chrystusa i w Chrystusie mocą Ducha Świętego człowiek jest w stanie trwać przy Krzyżu” – mówił dalej Biskup Radomski. Jako doskonały przykład zostały przywołane przez niego dwie postaci: bł. Karolina Kuzkówna oraz św. Maksymilian Maria Kolbe, którzy bez wahania zawsze wskazywali na Chrystusa i Jego Krzyż, oraz potrafili za Niego oddać życie. W Formacyjnym Dniu Wspólnoty udział wzięli także trzej klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu: dk. Damian Fołtyn, Przemysław Kwietniewski oraz Marcin Sionek.

Po wspólnej Eucharystii przyszła pora na małe przypomnienie wspólnych wakacyjnych wyjazdów, na jakie wybierali się członkowie stowarzyszenia I tak były to: „Wakacyjny Odlot” – obóz KSM, który odbył się w lipcu w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, oraz rekolekcje w Czarnej i Pionkach. Program dnia został zwieńczony wyborami uzupełniającymi do diecezjalnych struktur stowarzyszenia.