Wiara, przemoc, wolność

Pomimo trwających wakacji, dwóch kleryków naszego seminarium: Daniel Wiecheć i diakon Damian Fołtyn wzięli udział w międzynarodowym sympozjum naukowym, które odbywało się w ramach XVI edycji Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej, w Katolische Akademie w Berlinie w dniach 24-31 sierpnia 2015 r. W Akademii udział brali także polscy studenci politologii, niemieccy studenci teologii oraz grupa studentów z Ukrainy. Temat tegorocznej Akademii brzmiał: Wiara, przemoc, wolność. Wykłady i prezentacje prowadzili między innymi: prof. dr Heinz Gerhard Justenhoven z Hamburga; dr Wilfried Buchta, Islamista z Berlina; dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW. W czasie trwania paneli dyskusyjnych uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki Akademii: Co może wnieść etyka wolności w świat konfliktu? Czy religie mogą być niebezpieczne? Czy muzułmanie zagrażają chrześcijanom z Europy? Poruszony został także temat wymiany listów biskupów z Polski i Niemiec i polski-niemieckie pojednanie jako przykład dla innych konfliktów. Przewodnim tematem okazał się jednak, niełatwy do rozwiązania, problem imigrantów, uchodźców, z Bliskiego Wschodu, Syrii, którzy masowo dostają się na tereny Unii Europejskiej, a także wynikające z tego procesu zagrożenia także dla Polski. Po wykładach był także czas na integrację całej grupy słuchaczy oraz poznanie Berlina i jego zabytków.

Daniel Wiecheć