Ogłoszenie nr 3

Termomodernizacja 2017:

Informacja o wyniku postępowania

W dniu 13.06.2017 nastąpiła aktualizacja dokumentacji.
Zmiany zostały wprowadzone w:
– zapytaniu ofertowym;
– załączniku nr 6;
– załączniku nr 8.

Zmiana Zapytania ofertowego z dn. 13.06.2017r.

Zał 1 – Projekt techniczny

Zał 2 – Przedmiary

Zał 3 – Regulamin

Zał 4 – Wzór Oświadczeń

Zał 5 – Wykaz robót

Zał 6 – Wykaz osób

Zał 7 – Formularz ofertowy

Zał 8 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (zaktualizowano dn.13.06.2017r.)

Zał 6 – Wykaz osób (zaktualizowano dn.13.06.2017r.)

Zał 8 – Wzór Umowy (zaktualizowano dn.13.06.2017r.)