Pierwsze słowa w drodze do domu

Ks. Piotr Turzyński przyjął dzisiaj święcenia biskupie. Po uroczystości towarzyszyliśmy Księdzu Biskupowi w drodze do seminarium.