Seminarium z lotu ptaka

Dziękujemy Panu Adamowi Ginalskiemu za udostępnienie zdjęcia.