Nominacja biskupia dla ks. Piotra Turzyńskiego

W dniu dzisiejszym Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat z informacją, iż Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. hab. Piotra Turzyńskiego, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Usula.

Ksiądz Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 r. w Radomiu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu 28 maja 1988 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Edwarda Materskiego. Studiował patrologię w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat, następnie był ojcem duchownym w seminarium, wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości, opiekował się teatrem seminaryjnym. Od 2006 r. jest wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Od lat zajmuje się duszpasterstwem młodzieży i osób życia konsekrowanego, prowadził wiele rekolekcji i dni skupienia, współtworzył radomską „Kuźnię Młodych”, regularnie wyjeżdża na rekolekcje Domowego Kościoła. Jest też dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów oraz Rady ds. Życia Konsekrowanego w diecezji radomskiej. W czerwcu 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego teologii.

Ogłoszenie nominacji biskupiej odbyło się 17 stycznia 2015 r. w kaplicy seminaryjnej, tuż przed południem, na chwilę przed zamieszczeniem komunikatu nuncjusza na stronie internetowej Episkopatu Polski. W uroczystości uczestniczyli księża biskupi Henryk Tomasik i Adam Odzimek, zarząd seminarium, profesorowie, dziekani dekanatów diecezji radomskiej oraz alumni. Po odczytaniu komunikatu przez biskupa radomskiego Henryka Tomasika wszyscy zebrani gromkimi brawami wyrazili radość z powodu nominacji nowego biskupa pomocniczego dla diecezji radomskiej. Serdeczne życzenia złożył biskupowi nominatowi w imieniu wspólnoty seminaryjnej rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun. Z kolei bp Adam Odzimek życzył nowo mianowanemu biskupowi pomocniczemu, aby był przyjacielem Boga tak jak św. Antoni Pustelnik, którego Kościół wspominał w dniu nominacji.