Nasi przyjaciele w seminarium

W niedzielę 11 stycznia odbyło się największe w naszym seminarium spotkanie opłatkowe, na które przybyli rodzice alumnów oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Na spotkaniu z rodzicami ks. prefekt Paweł Gogacz przedstawił realizowany program wychowawczy. Z Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores dabo vobis wybrał jedno zagadnienie dotyczące formacji duchowej. Zatrzymał się nad obrazem Pana Boga jaki nosimy w naszym sercu i umyśle.

Później wszyscy udali się do kaplicy, aby pod przewodnictwem bp Henryka Tomasika wspólnie modlić się i dziękować Bogu za dary, które każdego dnia otrzymujemy. Ordynariusz ponownie prosił o modlitwy indywidualne w intencji abp. Zygmunta Zimowskiego, który przeszedł już trzy operacje i w ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w warszawskiej klinice. W homilii nasz pasterz podkreślił, jak wielką rolę miał w naszym życiu chrzest. Mówił także o imieniu, które zostało wyciśnięte na naszej duszy.

Kaplica była wypełniona po brzegi i wykorzystał to w swoim słowie ks. rektor Jarosław Wojtkun. Prosił o modlitwę nie tylko za kleryków z naszego seminarium, ale także o to, aby Pan Żniwa dał tyle powołań, żeby nasze seminaryjne ławki, tak jak tego dnia zapełniły się rodzicami i przyjaciółmi, tak kiedyś zostały wypełnione przez kleryków.

Po Mszy świętej księża, alumni, rodzice oraz członkowie towarzystwa udali się na refektarz, gdzie dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia. W okamgnieniu ustawiła się wielka kolejka do księdza biskupa. Wiele osób chciało podejść do pasterza, aby powiedzieć kilka ciepłych słów.

Ostatnim punktem programu był koncert kolęd. Klerycy z naszego chóru wykonali m.in. „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Bracia patrzcie jeno”, „Pastuszkowie bracia mili” i kilka innych utworów przeplatanych poezją oraz wprowadzeniami ks. prałata Henryka Ćwieka. Wykonanie podobało się słuchaczom, o czym świadczyły gromkie brawa.

Galeria zdjęć