PO CO TO WSZYSTKO? – czy padła odpowiedź? Seminaryjne rekolekcje dla pytających o wiarę i drogę życiową

W tegorocznych rekolekcjach w dniach 27–30 grudnia 2014 r. uczestniczyło 37 młodych chłopaków, którzy pragnęli pogłębić swoją wiarę oraz szukali odpowiedzi na pytania związane z życiowym powołaniem. „Po co to wszystko?” – m.in. na to pytanie, umieszczone na plakacie zapowiadającym rekolekcje, staraliśmy się odpowiedzieć w odniesieniu do sakramentów, a konkretnie do sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii, chrztu oraz modlitwy – jako sakramentu „codzienności”. W tej trzydniowej drodze uczestnikom rekolekcji towarzyszyli alumni (było ich 25), którzy prowadzili spotkania w grupach, organizowali czas wolny, a przede wszystkim byli do dyspozycji seminaryjnych gości, gotowi odpowiedzieć na każde ich pytanie. Organizatorem rekolekcji był prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. Paweł Gogacz. To już po raz dziewiąty młodzi ludzie z różnych stron diecezji spotkali się w seminarium w tym samym czasie, między uroczystością Narodzenia Pańskiego a Nowym Rokiem. Pomysłodawcą rekolekcji był ks. Andrzej Jędrzejewski, niegdyś prefekt w seminarium, a obecnie proboszcz parafii św. Stefana na radomskim Idalinie. Program tegorocznych rekolekcji miał na celu głębsze, duchowe poznanie sakramentów, by bardziej świadomie je przeżywać. Poprzez spotkania w grupach, wspólne modlitwy i nabożeństwa animatorzy próbowali wprowadzić uczestników w wielką tajemnicę działania łaski Bożej, dokonującą się w sakramentach. Uczestnicy rekolekcji opuszczali nasze seminarium z uśmiechem na ustach i z jednym pytaniem: „Dlaczego tak krótko?”

al. Mateusz Czernik