Szturm do nieba

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.  Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Mt 9, 37-38)

 

         W uroczystość Zwiastowania Pańskiego i 29 rocznicy powstania diecezji radomskiej, rozpoczęła się sztafeta modlitewna w intencji powołań kapłańskich oraz do życia konsekrowanego, szczególnie do diecezji radomskiej i radomskiego seminarium.

         Przez kolejne dni w wyznaczonych parafiach do Niedzieli Dobrego Pasterza będą trwały modlitwy  w tej intencji.

         Inauguracja tego wydarzenia rozpoczęła uroczysta Msza święta celebrowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Solarczyka – Biskupa Radomskiego. Obecni również byli: Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Ksiądz Rektor Jarosław Wojtkun wraz z całym Zarządem seminarium,  Księża profesorowie i klerycy.

         Biskup Ordynariusz zwracając się do obecnych kapłanów a także alumnów seminarium mówił:  ,,Każdy z nas przechodzi swoją drogę powołania. Każdy z nas, niosących łaskę sakramentu święceń dobrze wie, kiedy to się rozpoczynało i w jaki sposób przebiegało. Każdy z nas powinien powiedzieć Chrystusowi: pomóż mi odczytać, co jest Twoją wolą, aby moje życie, i moje pragnienie kapłaństwa było dążeniem do świętości”.

         Prośmy dobrego Boga, aby pomógł rozeznać tym wszystkim, którzy odczuwają Jego zaproszenie do tej szczególnej drogi służby Jemu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi.

         Alumni radomskiego seminarium codziennie modlą się o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Treść tej modlitwy jest następująca:

Jezu Chryste,

Władco historii i Panie ludzkich losów.

Przemów do młodych słowami błogosławieństw,

Spójrz na nich z miłością,

Pociągnij ich swoim pięknem.

Uwolnij od lęku i napełnij ufnością.

A wezwanych umocnij,

aby nie zabrało nam ludzi,

którzy jako Twoi przyjaciele,

pokażą nam Ciebie i będą solą ziemi i światłością świata. Amen.

Matko Kapłanów, módl się za nami!

 

al. Filip Kochanowski, rok V