Ku zmartwychwstaniu Chrystusa

Liturgiczny okres Wielkiego Postu skupia nasze oczy na cierpiącym Chrystusie, który jak zaznaczył Izajasz: „nie miał wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał” (Iz 53, 2b).

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu rozważa mękę Jezusa podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W każdy wielkopostny piątek o godzinie 20.00 kaplica wypełnia się mieszkańcami gmachu, aby wspólnie przejść drogę, skropioną Krwią Zbawiciela. Alumni angażują się w celebrację Drogi Krzyżowej przez przygotowanie rozważań oraz asystę liturgiczną. Zgodnie z tradycją w kolejne piątki poszczególne roczniki prowadzą to nabożeństwo.

W niedzielne popołudnia w radomskim seminarium sprawowane są Gorzkie Żale. W tym roku przewodniczą im i kazania pasyjne głoszą zaproszeni kapłani, którzy są związani z pracą duszpasterską wśród rodzin. Ten cykl wpisuje się w przeżywany w naszej diecezji „Rok rodziny”.

Przez te wielkopostne celebracje seminaryjna wspólnota przygotowuje się do owocnego przeżycia świąt paschalnych, aby z radością powiedzieć: Jeśli razem z Nim umarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli z Nim cierpimy, razem z Nim też królować będziemy” (2 Tm 2, 11-12).

 

al. Filip Wincewicz, rok III