,,Nie przyszedłem aby Mi służono, lecz aby służyć”

W sobotę, 28 listopada 2020 roku diecezja radomska otrzymała 6 nowych diakonów. Święceń diakonatu w katedrze pw. Opieki NMP udzielił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

W czasie obrzędu nowo wyświęceni zobowiązali się do posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, zachowania celibatu i odmawiania brewiarza.

Podczas homilii Ksiądz Biskup odwołał się do fragmentu z Dziejów Apostolskich, gdzie mamy opis wyboru przez Apostołów siedmiu diakonów do pomocy w posłudze. Apostołowie ustanawiali diakonów, aby pomagali i służyli. Ważne też jest to, aby się nie lękać, bo ,,Pan jest moim Pasterzem, (…) i chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.

Diakoni głoszą kazania, udzielają chrztu, asystują przy zawarciu sakramentu małżeństwa, przewodniczą obrzędom pogrzebowym i zanoszą Wiatyk.

Na koniec Mszy Świętej diakoni wyrazili swoją wdzięczność Księdzu Biskupowi, Zarządowi Seminarium na czele z Ks. Rektorem, ojcom duchownym, księżom proboszczom i wszystkim kapłanom, rodzicom i przyjaciołom.

 

Święcenia diakonatu przyjęli:

Dominik Idziak z par. Matki Bożej Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim,

Cezary Jagiełło z par. św. Jana Pawła II w Sadkowie,

Krystian Korba z par. Narodzenia NMP w Szydłówku,

Dominik Kowalewski z par. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach,

Kacper Piotrowski – Stajniak z par. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu,

Krzysztof Wiśniewski z Kongregacji św. Filipa Neri przy parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu.

 

al. Filip Kochanowski, rok V

 

GALERIA:  Gość Radomski AVE