Inauguracja roku akademickiego

„Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit” („Oby to było dla szczęścia, dobra i pomyślności”) – tą tradycyjną formułą Ks. Rektor Jarosław Wojtkun oficjalnie ogłosił za otwarty kolejny rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. 12 października 2020 r. 42 alumnów, w tym 2 z roku pierwszego, rozpoczęło nowy rok formacji.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną w seminaryjnej kaplicy o godz. 10:00 w intencji całej wspólnoty. Przewodniczył jej Ks. Bp Henryk Tomasik, a wraz z nim Mszę św. koncelebrowali Ks. Bp Piotr Turzyński, Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL – prodziekan ds. studenckich na Wydziale Teologii KUL, Księża Wychowawcy oraz Księża Profesorowie. W kazaniu Ks. Bp Henryk odwołując się do rozdziału 15 Ewangelii według św. Jana, zachęcał do jedności z Chrystusem, trwania w Nim, by przynieść obfity owoc.

Druga część inauguracji odbyła się w Auli im. św. Jana Pawła II. Rozpoczął ją śpiew doniosłego hymnu „Gaude, Mater Polonia” w wykonaniu seminaryjnego chóru. Po słowie wstępnym Ks. Rektora i Ks. Prodziekana, nastąpił moment immatrykulacji alumnów I roku. Złożyli oni ślubowanie i otrzymali indeksy, stając się przez to pełnoprawnymi studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i naszego seminarium.

Wykład inauguracyjny wygłosił Ks. profesor Andrzej Zarzycki, wykładowca muzyki kościelnej i opiekun chóru naszego seminarium. Prelegent przybliżył postać i twórczość prof. Stefana Wrocławskiego, organisty i muzyka, który pełnił posługę w kościele pw. Opieki NMP – dzisiejszej katedry. Na koniec wykładu chór seminaryjny wykonał popularną pieśń „Zdrowaś Maryja” według opracowania prof. Wrocławskiego.

 

al. Patryk Korcz, rok IV


ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA