O, Waleczna Hetmanko…

O, Waleczna Hetmanko,
zwycięska wdzięczności pieśń,
z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi,
niesiem Ci, Bogurodzico.
Ty, która posiadasz moc niezwyciężona,
od wszelkich nieszczęść wybaw nas,
byśmy do Ciebie wołali:

Witaj, Oblubienico Dziewicza

                                                       Kondakion 1 – Akatyst

 

Tradycją jest, że w grudniu w radomskim seminarium rozbrzmiewa śpiew Akatystu ku czci Bogarodzicy. Będzie tak również i w tym roku.

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu bardzo serdecznie zaprasza 7 i 8 grudnia 2019 r. na godzinę 20:00 do uczestnictwa w nabożeństwie akatystowym, które odbędzie się w kaplicy seminaryjnej.

Akatyst to starożytny hymn bizantyjski, który w swojej kompozycji opisuje sceny
z życia Maryi, a także ukazuje bóstwo Jezusa.