Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego

Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Zorganizował je ks. dr Jacek Kucharski, wykładowca biblistyki i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego.

Radomskie Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego liczy 18 alumnów. Ich zadaniem jest szerzenie apostolatu biblijnego na terenie diecezji.

– Przygotowują oni prezentacje multimedialne poświęcone tematyce biblijnej, wyjeżdżają na spotkania  biblijne w diecezji, od lat uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Alumnów Seminariów Duchownych i Zakonnych i mają na tym polu duże osiągnięcia. W ostatnim roku alumn Patryk Korcz zajął w nim II miejsce i wyjechał w ramach nagrody do Ziemi Świętej. Ich autorstwa są przygotowywane adwentowe audycje w Radiu Plus Radom. Są zawsze obecni w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego i Niedzieli Biblijnej oraz Narodowego Czytania Pisma Świętego – wylicza ks. Kucharski.

Ks. prof. Witczyk na spotkaniu przybliżył klerykom wartość przekładu Septuaginty.

Na zakończenie w imieniu koła ks. Kucharski wręczył ks. prof. Witczykowi album poświęcony radomskim kościołom. Ks. prof. Witczyk życzył wszystkim członkom kleryckiego koła niegasnącego zapału w przybliżaniu ludziom wiedzy o Bożym Słowie.

 

AUTOR I FOTO: GOŚĆ RADOMSKI AVE