Seminarium znów ożyło

To ze względu na rozpoczęty niedawno nowy rok formacji i nauki w naszym domu. Dla niektórych to już ostatnie chwile spędzane w diecezjalnym wieczerniku, a dla innych zupełnie nowa rzeczywistość rozeznawania i realizowania powołania do kapłaństwa.

W ubiegłym tygodniu zakończył się tzw. „Kurs wstępnyˮ, czyli rekolekcje wprowadzające alumnów I roku w życie wspólnoty. Składają się one z dwóch części: integracyjnej, w której nowo przyjęci klerycy zawiązują relacje na roku i poznają zasady funkcjonowania w seminarium, oraz fundamentu ignacjańskiego stanowiącego wprowadzenie do codziennej medytacji słowa Bożego i modlitwy myślnej. „Kurs wstępnyˮ nie był jednak jedynie czasem intensywnej modlitwy. W części integracyjnej dziewięciu nowych alumnów odwiedziło radomską katedrę, groby biskupów, a także odbyli pieszą pielgrzymkę do sanktuarium w Błotnicy.

Przed seminaryjną wspólnotą jeszcze kilka ważnych wydarzeń, aby móc powiedzieć, że rok akademicki zaczął się na dobre. W najbliższą niedzielę klerycy przeżyją swój dzień skupienia, a za dwa tygodnie uroczyście zainaugurują nowy rok studiów. Dziękujemy i prosimy o modlitwę w intencji tych, którzy przygotowują się do służby w Chrystusowym Kościele.


dk. Michał Kopciński