Już stoją nasze stopy…

Z początkiem września kleryk radomskiego seminarium –  Patryk Korcz, wziął udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej zorganizowanej przez Dzieło Biblijne Diecezji Radomskiej. Wyjazd ten był nagrodą za zajęcie II miejsca
w ogólnopolskim finale XII Konkursu Biblijnego dla Alumnów Wyższych Seminariów Duchownych.  Przez 8 dni pątnicy odwiedzali miejsca naznaczone życiem i działalnością Pana Jezusa, a także te, które są związane z historią, wiarą, tradycją narodu izraelskiego.

Ziemia Święta to dla nas chrześcijan wyjątkowe miejsce na świecie. Myślę, że każdy wierzący człowiek chciałby je nawiedzić i być tam, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Pobyt w Izraelu był dla mnie pięknym czasem, gdzie mogłem odnowić moją relację z Jezusem, z Pismem Świętym i z drugim człowiekiem. Codzienne Eucharystie w miejscach świętych, kontakt ze Słowem Bożym, rozmowy z uczestnikami pielgrzymki, podziwianie tutejszej przyrody – wszystko to sprawiło, że wyjazd ten stał się dla mnie wielkimi rekolekcjami – mówi al. Patryk.

Zwiedzanie ziemi ojczystej Pana Jezusa wiodło od Galilei po Judeę. Pielgrzymi nawiedzili m.in. miasta nad Jeziorem Galilejskim, w których działał Chrystus, Nazaret, Kanę Galilejską, górę Tabor, Betlejem, Jerozolimę, Ain Karem, Betanię i wiele innych miejsc ważnych dla chrześcijaństwa. Nie zabrakło również wizyty w Qumran, na Masadzie, czy wypoczynku nad Morzem Martwym.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej bardzo dużo wniosła w moją drogę rozeznawania powołania. Dni spędzone w ziemi izraelskiej pomogły mi zrozumieć, jaką wartość ma dla nas Biblia. Odczytując fragmenty Pisma Świętego tam, gdzie opisane wydarzenia miały miejsce, można poniekąd stać się ich uczestnikiem. Wyjazd ten zmobilizował mnie również do częstszego czytania, studiowania Biblii, bo jak mówi św. Hieronim: ,,Kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa” – podsumowuje kleryk.


al. Patryk Korcz, rok III