Nauka Boża
trwa w was…

W dniach od 24 sierpnia do 28 sierpnia 2019 r. odbyły się wakacyjne rekolekcje  Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre w Albertowie niedaleko Częstochowy.

W ćwiczeniach duchowych wzięło udział około dwustu uczestników z całej Polski w tym kleryk z radomskiego seminarium. Temat przewodni to Pierwszy List św. Jana, który ukazuje głównie dwa warunki wspólnoty z Bogiem: ortodoksyjna wiara w Chrystusa i praktyka miłości z Bogiem. Alumn, który uczestniczył w tych ćwiczeniach pełnił funkcję animatora klerycko-kapłańskiej grupy dzielenia, gdzie dokonywali wspólnej analizy przygotowawczej tekstów z 1J oraz dzielili się własnym doświadczeniem działania Pana Boga w życiu. Osobista modlitwa w Namiocie Spotkania miała na celu modlitewne słuchanie fragmentów Listu i przemodlenie sugerowanych tematów. Konferencje ogólne przybliżały głównie problemy chrystologiczne i moralne w kontekście współczesnych zagrożeń dla wiary i moralności. Wspólne kręgi biblijne o charakterze studyjnym zapoznawały z egzegezą i teologią tekstów 1J.  Eucharystia była czasem spotkania z Chrystusem, który objawia się, by oglądać Jego chwałę, kontemplować Go i wchodzić w głębszą wspólnotę z Nim. Obecność jak i posługa kleryka z radomskiego seminarium była cennym świadectwem powołania dla młodych uczestników rekolekcji.


al. Konrad Dębicki, rok III