Ciągle w Ruchu

Ruch Światło-Życie to jedna z najprężniej działających wspólnot formacyjnych dla młodzieży w diecezji radomskiej. Nic więc dziwnego, że alumni naszego seminarium chcąc nauczyć się pracy z młodymi, chętnie wyjeżdżają na oazowe rekolekcje i śródroczne spotkania formacyjne.

W niedzielę, 14 lipca 2019 r. zakończył się I stopień Oazy Nowego Życia w Dąbrówce. Moderatorami rekolekcji byli ks. Krzysztof Dukielski, ks. Dominik Borowski oraz s. Sylwia Pietryga. W gronie animatorskim znaleźli się również dwaj alumni – dk. Michał Kopciński oraz al. Kacper Piotrowski-Stajniak. Choć każdy dzień oazy przebiegał pod znakiem tajemnic różańcowych, to dynamika stopni Nowego Życia przewiduje kilka szczytowych momentów takich jak: Obranie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Wejście na drogę deuterokatechumenatu (decyzja o nieustannym formowaniu). Podczas pierwszej z wymienionych celebracji wspólnotę oazową odwiedził bp Piotr Turzyński, który później dzielił się doświadczeniem swoich rekolekcji przeżywanych w Dąbrówce blisko 40 lat temu. Pośród wielu zadań pełnionych przez kleryków w czasie oazy, należy wymienić kilka szczególnych: prowadzenie grup, przewodzenie szkole liturgicznej, wprowadzenia w dynamikę dnia podczas porannych jutrzni i przygotowywanie codziennych celebracji.

Rekolekcje oazowe to niezwykły czas łaski, w którym młodzi ludzie poszukując drogi do Boga i siebie samych, budują przepiękny obraz żywego Kościoła. Oby to doświadczenie pozostało na długo w ich sercach, a klerycy będący wsparciem dla moderatorów, już wkrótce sami chwycili za ster pracy w łodzi Ruchu Światło-Życie, organizując grupy młodzieży w swoich przyszłych parafiach.


dk. Michał Kopciński