Całą rodziną ku Bogu

Rozpoczynając zamyślenie nad praktyką, jaką jest uczestnictwo w Rekolekcjach Domowego Kościoła, należy przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który pisał, że pierwszym seminarium, czyli miejscem kształtowania się powołań, są domy rodzinne. A seminarium oznacza dom ziarna. W domu ziarno kiełkuje i wyrasta, by móc wydać plon.

Właśnie uczestnictwo w rekolekcjach Domowego Kościoła ONŻ II st. od 1 do 16 lipca 2019 r. w Polanicy Zdrój, w których uczestniczył kleryk V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, pokazało, że człowiek jest otwarty na Boga i poszukuje duchowo więcej niż oferują media oraz reklamy. Przyczynia się do tego, aby to ziarno w postaci dzieci, wzrastało w duchu wartości chrześcijańskich. Uczestnictwo w takich rekolekcjach pokazuje jak ważna jest w życiu rodziny obecność kapłana, jako przewodnika – pasterza, który będzie wskazywał drogę do Chrystusa.

Oaza Nowego Życia II st. jest związana z Mojżeszem i Exodusem (Wyjściem) ze starego do nowego człowieka, którego życie zakorzenione jest w Jezusie. Podczas tej praktyki, alumn ma możliwość prowadzić spotkania w zakresie szkoły liturgicznej, dzięki której mężczyźni mogli posługiwać podczas Mszy przy ołtarzu jako ministranci, pomimo iż tego nigdy nie robili. Dla wielu było to ogromnym przeżyciem, za co z ust padały słowa podziękowania.

Ubogacające również były spotkania w Kręgach biblijnych, podczas których uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem i przeżywaniem wiary w życiu codziennym. Praktyka ta ukazuje ważny dzisiaj aspekt ojcostwa duchowego oraz pozwala zastosować w praktyce wiedzę, którą zdobyło się na wykładach, a której osoby świeckie pragną doświadczyć.


al. Krystian Wieteska , rok V