Rekolekcje w drodze

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca miała miejsce pierwsza w historii diecezji radomskiej oaza wędrowna II stopnia Oazy Nowego Życia. Jej trasa wiodła z sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego, które znajduje się na Świętym Krzyżu do sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. Moderatorami tej oazy byli ks. Krzysztof Bochniak oraz Weronika Filipowska wspierani przez dk. Pawła Łęckiego, al. Jana Klimka oraz trzy animatorki.

W czasie rekolekcji zgłębiano Księgę Wyjścia szczególnie fragmenty mówiące o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli egipskiej oraz nawiązanie do wydarzeń Jezusa Chrystusa wyzwalającego spod panowania grzechu. Szczytowym punktem rekolekcji był exodus, czyli 11 kilometrowy marsz na kolejny nocleg symbolizujący wyjście z niewoli do wolności. W czasie tego „przejścia” uczestnicy przeżywali poszczególne stacje nawiązujące do Liturgii Wigilii Paschalnej. Całość została uwieńczona Mszą świętą o świcie oraz sakramentem pokuty. Posługa alumnów wyrażała się w prowadzeniu Liturgii Godzin, spotkań kręgu biblijnego, grupy uczestników, a także w czuwaniu nad zapleczem logistycznym oazy.


dk. Paweł Łęcki, rok VI