Pielgrzymka Trzeźwości

Pielgrzymka do Niepokalanowa wyruszyła 25 czerwca. Uczestniczyło w niej prawie 100 pielgrzymów. Dyrektorem już XXX Pieszej Pielgrzymki był ks. Krzysztof Bochniak, v-ce przewodniczący radomskiej Arki i kapłan aktywnie działający w Ruchu Światło-Życie. Wędrowali także: ks. Paweł Lamparski – kapelan więzienny, który przybliżał  w trakcie konferencji jak wygląda posługa kapłana wobec skazanych, ks. Paweł Męcina, oraz ks. Marek Dziewiecki.

Czterech alumnów wzięło udział w pielgrzymowaniu do Niepokalanowa. Rozpoczęli swój  szlak adoracją Najświętszego Sakramentu, Apelem Jasnogórskim oraz modlitwami kończącymi dzień. Pielgrzymka obejmuję drogę przez 3 diecezje: Łowicką, Warszawską oraz Radomską.

Dla kleryków czas pielgrzymki to przede wszystkim służba modlitewna: prowadzenie Godzinek ku czci NMP, różańca czy koronki do Bożego Miłosierdzia oraz przygotowanie do Mszy świętej, lecz nie brakowało także pomocy służbie muzycznej.

Pielgrzymka to także czas rozmów z osobami świeckimi. Klerycy mogą w praktyce przełożyć wiedzę teoretyczną poznaną w seminarium na indywidualne dyskusje z młodzieżą lub osobami starszymi.

W trakcie drogi pątnicy poznali Przyjaciół Bezdomnych, którzy pomagają osobom samotnym bez warunków do życia i dachu nad głową.

4 dnia wędrówki przyłączyło  się do pielgrzymiego wędrowania kilka sióstr zakonnych z Mariówki. Opowiadały one o swoim powołaniu, historii zakonów bezhabitowych oraz o swojej posłudze wobec osób świeckich.


al. Tomasz Walasik, rok III