Dwa tysiące lat
bez zmian

W sobotę, 8 czerwca  diecezja radomska otrzymała sześciu nowych diakonów. Święceń pierwszego stopnia w katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny udzielił ksiądz biskup Piotr Turzyński.

W czasie obrzędu nowo wyświęceni duchowni zobowiązali się do posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, zachowania celibatu i odmawiania brewiarza. Jest to już przedostatni krok w drodze do ostatecznego celu formacji seminaryjnej, czyli przyjęcia święceń prezbiteratu.

Podczas homilii ksiądz biskup odwołał się do fragmentu z Dziejów Apostolskich, gdzie mamy opis wyboru przez Apostołów siedmiu diakonów do pomocy w posłudze. Pomimo upływu 2000 lat podobnie jest i dzisiaj. Diakoni głoszą kazania, udzielają chrztu, asystują przy zawarciu sakramentu małżeństwa, przewodniczą obrzędom pogrzebowym i zanoszą Wiatyk.

Na koniec Mszy Świętej diakoni wyrazili swoją wdzięczność wychowawcom, rodzicom i przyjaciołom. Po zakończeniu uroczystości nowi diakoni wrócili do swoich parafii, aby następnego dnia głosić w nich homilie.


dk. Karol Dobrasiewicz


ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA