Świadkowie Ewangelii

Pójdę kędy mnie woła mój Bóg i mój Pan…

W minioną sobotę, 25 maja alumni uczestniczyli w uroczystości święceń kapłańskich. Po ukończeniu 6-letniej formacji seminaryjnej sakrament kapłaństwa przyjęło 11 diakonów. Mszę świętą w radomskiej katedrze sprawował bp Henryk Tomasik wraz z licznie zgromadzonymi księżmi. W homilii Biskup Ordynariusz zwracał uwagę, że nowo wyświęceni kapłani mają w swoim życiu podążać za Jezusem i prowadzić do Niego innych ludzi. Nawiązując do postaci ks. Romana Kotlarza podkreślał, że kapłan ma świadczyć przede wszystkim swoim życiem o Ewangelii i troszczyć się o dobro powierzonych sobie ludzi, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych.

Na zakończenie Mszy świętej swoją wdzięczność wobec Rodziców, Seminarium i wszystkich znajomych i przyjaciół wyrazili nowo wyświęceni kapłani.

Czcigodnym Księżom Neoprezbiterom składamy serdeczne gratulacje z okazji przyjęcia święceń kapłańskich oraz obiecujemy modlitwę w Waszej intencji, aby Wasze życie kapłańskie kształtowało się na wzór Chrystusa Najwyższego Kapłana.


al. Paweł Łęcki, rok V


FOTO:GOŚĆ RADOMSKI AVE