Tu wszystko się zaczyna…

„Tu wszystko się zaczyna”- te słowa, które są hasłem dnia otwartego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu korespondują z tymi, które, św. Jan Paweł II, wypowiedział o swoich rodzinnych Wadowicach, gdzie wzrastało jego powołanie. Alumni, dla których seminarium to nie tylko budynek, w którym mieszkają, ale to coś więcej, chcą je ukazać takim jakie dla nich jest, czyli jako najważniejsze miejsce formowania się do kapłaństwa. To właśnie tutaj klerycy pogłębiają swoją relację z Bogiem, poznając Go nie tylko poprzez modlitwę, czy wykłady, ale również dzięki odkrywaniu siebie i drugiego człowieka.

Teraz Ty masz okazję zobaczyć jak wygląda życie alumna w seminarium. Przyjdź i przekonaj się, że nie pochodzą oni z gwiezdnych wojen: