Imieniny Gospodarza domu

We wtorek, 30 kwietnia w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, wspólnota seminaryjna przeżywała imieniny solenizantów: ks. Rektora Jarosława Wojtkuna oraz księży profesorów Marków i Wojciecha.

Ksiądz Jacek Mizak przez rozpoczęciem Eucharystii przytoczył następujące słowa: ,,Żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało”. Odniósł je do Wyższego Seminarium Duchownego w którym to wzrastają i dojrzewają powołania kapłańskie.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński wraz z księżmi solenizantami i profesorami seminarium. W homilii ksiądz biskup odwołując się do pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich nakreślił, iż Chrystus daje dowody swojego istnienia, zwycięstwa nad śmiercią. Poleca uczniom, że będą Jego świadkami. Jest to misja do której powołany jest każdy kapłan – być świadkiem Chrystusa. Wiara ma w sobie wielką dynamikę i musi kiełkować, nabierać siły. Ziarno, które złożone jest w człowieku wsparte łaską musi wydać plon obfity. Każdy człowiek ma swoją drogę, którą przygotował mu Pan Bóg. Biskup Piotr nawiązał do dzisiejszego patrona – św. Wojciecha. Był on pierwszym biskupem słowiańskim, wrażliwym, pełnym ideałów. Św. Wojciech chciał dawać świadectwo, dlatego wstąpił do zakonu. Mimo to powrócił na Węgry i przyjechał do Polski. Drogi świadectwa wybiera Bóg i trzeba być posłusznym w wypełnianiu swojej misji. Przytaczając drugie czytanie, ksiądz biskup powiedział: ,,Chrystus jest uwielbiony i głoszony – On jest świadkiem”. Być świadkiem to gotowość do działania. Takiej postawy uczy nas św. Wojciech.

Takim świadkiem jest każdy kapłan. W dniu dzisiejszym czcigodnym solenizantom życzono aby byli świadkami Chrystusa. Ksiądz Rektor jako Gospodarz Wyższego Seminarium Duchownego otrzymał w prezencie obraz Chrystusa Kapłana, który jest umiejscowiony w głównym ołtarzu seminaryjnej kaplicy. Co ciekawe na tym obrazie zostały umieszczone zdjęcia każdego alumna, wydarzeń, które miały miejsce w Seminarium i osób związanych z Seminarium. Dziekan alumnatu, kleryk Michał Kopciński życzył, aby ten obraz przypominał, że wszyscy tworzą jedną wspólnotę. Każdy z osobna wniósł do Seminarium swoją cząstkę życia. Księdza Rektora możemy porównać do Dobrego Pasterza, który dba o swoje owce i troszczy się znając wszystkich z osobna.


al. Filip Kochanowski, rok III


ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA