Ich pierwsze błogosławieństwo

Formacja seminaryjna przewiduje na trzecim roku przyjęcie przez alumnów posługi lektora. Klerycy otrzymali ją w I Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 10 marca 2019 r. Oprócz umiłowania słowa Bożego i  możliwości odczytywania go podczas liturgii, lektorzy mają prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Tradycją seminarium jest, iż w Triduum Paschalnym udział  biorą klerycy trzeciego roku. Tak oto w Wielką Sobotę w parafii Chrystusa Kapłana, kościele przy Wyższym Seminarium Duchownym oraz w katedrze Opieki NMP, alumni błogosławili po raz pierwszy pokarmy. Jest to w pewien sposób wyróżnienie dla kleryka, ponieważ czyni już coś więcej niż zwykle. Każdy z pewnością przeżył ten fakt i nie brakowało tremy przy wypowiadaniu formuły błogosławieństwa.

Poniżej przedstawiona jest modlitwa błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wieczystej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.


al. Filip Kochanowski, rok III,
al. Artur Spasiński, rok III.