#ŚWIATŁOWÓD – Wielki Czwartek

Nazwa dzisiejszego dnia w liturgii rzymskiej ,,Czwartek Wieczerzy Pańskiej” wskazuje na główne wydarzenie tego dnia, tj. na ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Dziś w każdym kościele, poza Katedrami, odprawia się zasadniczo jedną uroczystą Mszę, gdyż msza dzisiejsza jest uroczystą pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Jak Chrystus z Uczniami tak proboszcz, jego współpracownicy i parafianie mają się zgromadzić wokół stołu Pańskiego. Zaraz po skończeniu Mszy Świętej odbywa się uroczyste, w procesji, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy. Kościół pragnie gorąco, aby po uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej, wierni adorowali Najświętszy Sakrament.