Miłosierdzie
potrzebne od zaraz

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu poprzez jałmużnę wielkopostną, włączyła się w pomoc na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Ta placówka jest pierwszym i jedynym takim miejscem na Litwie. To niezwykłe dzieło – ten wyjątkowy dom, w którym panuje miłość, dobroć, nadzieja i miłosierdzie! Dzięki pracy personelu medycznemu i wolontariuszy, chorzy i ich rodziny otoczeni są troską i opieką zarówno medyczną, psychologiczną, socjalną jak i duchową. Głównym zadaniem jest poprawa jakości życia chorych. Hospicjum przewiduje opiekę nad chorymi w zależności od stanu ich zdrowia: w domu pacjenta – hospicjum domowe, lub w hospicjum stacjonarnym. To miejsce, w którym pomoc otrzyma każdy, kto jej potrzebuje. Nie ma znaczenia jakiej jest się narodowości czy wyznania. Pomoc udzielana jest bezpłatnie każdemu. Hospicjum służy również bliskim chorych. Wszechstronne wsparcie w ostatnim okresie życia chorego, jak również w okresie żałoby, jest bardzo potrzebne jego bliskim. Rodzina może korzystać z posługi m.in. prawnika, psychologa, terapeuty, osób duchownych, wolontariuszy. To wyjątkowe dzieło prowadzone przez  Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, utrzymuje się w większości z ofiar i wsparcia ofiarodawców. Niepewna sytuacja finansowa wymaga głębokiej ufności, nie tylko w funkcjonowanie Hospicjum, ale przede wszystkim Bogu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  ludzi dobrej woli, placówka może funkcjonować z budżetem zaplanowanym nie dłużej niż na dwa, trzy miesiące. Seminarium radomskie nie tylko włączyło się materialnie zbierając jałmużnę, ale otacza modlitwą wszystkie osoby tego Hospicjum. 11 kwietnia, gościliśmy Pana doktora Roberta Wiraszkę, który  bardzo mocno zaangażował się w pomoc Wileńskiemu Hospicjum. Przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego przekazali jałmużnę jako dar dla tego miejsca. Główną odpowiedzialną za działanie placówki jest s. Michaela Rak, która z ogromną wiarą i wielką ufnością pomaga potrzebującym. Obraz funkcjonowania Hospicjum, ukazany jest również w filmie ,,Miłość i Miłosierdzie”. Jan Paweł II mówił ,,w miłosierdziu człowiek znajdzie szczęście, a świat – pokój. Jeśli nie jesteśmy szczęśliwi, nie będziemy też miłosierni. Powinniśmy otworzyć serce na miłosierdzie Boga – od tego miłosierdzia, od otwarcia na nie – zależy czy zadziała nasza wyobraźnia miłosierdzia – jedyna siła, zdolna do przemiany oblicza ziemi”.


al. Dawid Bukalski , rok I