#ŚWIATŁOWÓD – Wigilia Paschalna

Wspaniała Wigilia Paschalna czyli Wielkanocna, którą św. Augustyn nazywa ,,mater omnium vigiliarum” – matką wszystkich wigilii, przykuwa uwagę swą głęboką treścią, składają się na nią następujące akty: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna oraz Liturgia Eucharystyczna.

Dzieło odkupienia zostało dokonane, zwycięstwo odniesione. To za czym tęskniliśmy w udręce przez 40 dni Wielkiego Postu, cel, który nam przyświecał, wszystko to zostaje dziś urzeczywistnione. Światłość przezwyciężyła ciemności. I oto zajaśniało przed nami boskie Słońce łaski, ogrzewając nas i oświecając.