Z palmami
w Skansenie

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. To najważniejszy dla chrześcijan okres liturgiczny w ciągu całego roku. W tym świętym czasie oczekujemy na zbawcze wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Będziemy wraz ze Zbawicielem przeżywali Jego umęczenie, Drogę Krzyżową, a w końcu śmierć i powstanie z martwych.

14 kwietnia, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej z okazji obchodów Niedzieli Palmowej sprawowanej w kościele pw. Św. Doroty znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił  ks. biskup Henryk Tomasik, Biskup Radomski. Przybliżył on znaczenie słowa Hosanna, które z języka hebrajskiego znaczy błogosław, proszę, zbaw – błagam, a z języka aramejskiego zbaw nas . Tym słowem lud żydowski witał Jezusa wjeżdżającego na oślęciu do Jerozolimy.  Rozlegały się wtedy wesołe okrzyki, a przed Jezusem słano gałęzie palmowe. To ten sam lud krzyczał później Ukrzyżuj Go. Ukrzyżuj. Ksiądz biskup porównał tę sytuację z wydarzeniami dzisiejszego świata, gdy to ludzie najpierw proszą o zaświadczenie do bycia rodzicem chrzestnym, aby umacniać dziecko w wierze, pomagać rodzicom dziecka w wychowaniu, a za chwile idą do kancelarii i podpisują akt wyrzeczenia się wiary w Chrystusa i opuszczeniu wspólnoty Kościoła. Podkreślił tym duże znaczenie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.

Podczas Mszy Świętej Chór Seminaryjny pod batutą ks. Andrzeja Zarzyckiego, wykładowcy muzyki kościelnej i dyrygenta kleryckiego chóru  wykonał uroczyście Mękę Pańską według św. Łukasza.


al. Adrian Tomalski, rok I


ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA