KLERYCKI WIELKI POST-ęp

Wielki Post to okres przygotowujący bezpośrednio do Wielkanocy. Przeżycie tego czasu jest niezbędne w formacji każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny kleryka.

W każdy piątek Wielkiego Postu, wspólnota seminaryjna gromadzi się o godzinie 20:00 w Kaplicy na  nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Cotygodniowe rozważania, przygotowuje i prowadzi inny rocznik, począwszy od najstarszego, kończąc na najmłodszym. Całość nabożeństwa wzbogacona jest  pieśniami pasyjnymi. Jest to już wieloletnia praktyka, która na stałe wpisała się w tradycję seminarium.

Nabożeństwo Gorzkich Żali sprawuje się w każdą niedzielę Wielkiego Postu. W tym roku kazania pasyjne głoszą kapłani obecni na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie m.in. ks. Artur Chruślak, ks. Mariusz Wilk, ks. Damian Fołtyn, ks. Daniel Glibowski i ks. Łukasz Bociek. Aby jeszcze lepiej przygotować się do radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, Seminarium podjęło jałmużnę wielkopostną. W tym roku wspólnota wspomoże  Hospicjum w Wilnie, w jego codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka.


al. Dawid Bukalski, rok I