JMJ
w Seminarium

Światowe Dni Młodzieży dobiegły końca. Jednak to dopiero początek dla młodych ludzi napełnionych Bożą nauką w stawaniu się lepszymi oraz pokazującymi dobro i miłość innym. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego również uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu Kościoła za pomocą transmisji telewizyjnych i internetowych. Dzięki przekazowi medialnemu w niedzielę, 27 stycznia łączyli się z wiernymi uczestniczącymi we Mszy Świętej Posłania pod przewodnictwem papieża kończącą ŚDM w Panamie. Ojciec Święty w homilii zachęcił młodych, aby odkryli swoją misję i w niej się zakochali. Podkreślił, że młodzi nie są przyszłością, ale Bożym teraz. Przez te dni w szczególny sposób młodym towarzyszyła Maryja. Słowa, które wypowiedziała w Nazarecie  niech mi się stanie są zachętą dla młodych do powierzenia swojego życia Bogu i złożenia w Nim swojej nadziei. Podsumowując spotkanie z młodymi Ojciec Święty Franciszek zachęcił ich, aby szli dalej, żyli wiarą i dzielili się nią. Radosną nowiną na zakończenie Eucharystii było ogłoszenie kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędzie się w portugalskiej Lizbonie w 2022 r.

 

al. Filip Kochanowski, rok III