Święto patronalne KSM

Każdego roku 18 listopada wspominamy błogosławioną Karolinę Kózkównę. W tym roku czciliśmy także setną rocznicę jej męczeńskiej śmierci. Jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu od pewnego czasu istnieje kleryckie koło tego stowarzyszenia. Oczywiste jest zatem to, że ta młoda postać musiała w sposób szczególny zostać uczczona. W dniu wspomnienia we wspólnocie seminaryjnej odbyła się Msza święta w intencji księży asystentów i wszystkich członków stowarzyszenia. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Leszek Domagała – diecezjalny asystent KSM.

Ta młoda dziewczyna, dziewica i męczennica już od swoich dziecięcych lat była zaangażowana w życie religijne. W swojej parafii należała do Apostolstwa Modlitwy, była zelatorką Koła Żywego Różańca. Z wielką gorliwością i wiarą czciła Najświętszy Sakrament oraz Najświętsze Serce Pana Jezusa. Oprócz bogatego życia religijnego bł. Karolina pomagała w prowadzeniu świetlicy wiejskiej oraz w bibliotece, która należała do jej wujka.

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. we wsi Wał – Ruda koło Radłowa. Wiadomo, że pochodziła z ubogiej, chłopskiej, wielodzietnej rodziny. Zginęła dość młodo, jako szesnastolatka, 18 listopada 1914 r., broniąc się przed gwałtem, którego chciał dokonać rosyjski żołnierz. Jej pogrzeb, który odbył się 6 grudnia, zgromadził wielu żałobników. Już wtedy wielu ludzi było przekonanych, że Kościół ma nową męczennicę. Papież Jan Paweł II beatyfikował Karolinę 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie. W czasie uroczystej Mszy świętej Jan Paweł II powiedział: „Świeci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i naszego zbawienia – to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.

Błogosławiona Karolina oprócz tego, że jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jest również patronką Ruchu Czystych Serc.

Na koniec pomódlmy się za wstawiennictwem bł. Karoliny:

„Błogosławiona Karolino. Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy się i prosimy Cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen”.

al. Arkadiusz Lenart