Ad multos annos

Liturgiczne wspomnienie św. Henryka – 19 stycznia to data imienin naszego pasterza – ordynariusza Biskupa Henryka Tomasika. W Radomskiej Katedrze o godzinie 18:00 sprawowana była Eucharystia w intencji dostojnego solenizanta, na którą licznie przybyli kapłani, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy naszej diecezji. Ksiądz Biskup Adam Odzimek we wstępie do Mszy Świętej, powiedział, że: ,,Ordynariusz jest darem. Dlatego powinniśmy dziękować  za dar życia i  trud pasterzowania w naszej diecezji biskupa Henryka”.

Eucharystii przewodniczył sam Ksiądz Biskup Ordynariusz, natomiast homilię wygłosił ksiądz infułat Stanisław Pindera – wikariusz biskupi i proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach. Mówił on między innymi o tym, że kiedy słyszymy Chrystusowe ,,Pójdź za mną”, wtedy dokonuje się jakby nasze powtórne stworzenie, doświadczona miłość rodzi w nas pełną wolność, tak, aby jak Lewi dokonać jakiegoś przełomu i odważnie pójść za Jezusem. W swoim słowie z ogromną precyzją odwołał się do życia św. Henryka i narodzin naszego ordynariusza. Mówił: minęło 789 lat, 11 miesięcy i 16 dni od tamtego pamiętnego wydarzenia, kontynuując podkreślił, że należy za świętym Janem Pawłem II podziękować za dwa progi w życiu naszego Pasterza. Powołanie, które wyszło z serca Boga – dotarło do serca naszego dostojnego jubilata. Wspomniał on także słowa Papieża Franciszka o tym, że Biskup to strażnik zdolny do czuwania nad swoim Kościołem, wstający przed świtem lub w środku nocy, aby budzić wiarę, nadzieję i miłość, nie pozwalając jej uśpić lub zgadzać się z nostalgicznym opłakiwaniem przeszłości owocnej, ale już minionej”.  Kończąc homilię, ksiądz infułat dziękował ,,za ofiarne, czuwające i opromienione już wkrótce złotem (50 rocznica święceń), podążanie za Jezusem, za łaskę święceń i udział w kapłaństwie Chrystusa, za twoje biskupie serce Ekscelencjo – Bogu niech będą dzięki. Ad multos annos”.

Życzenia od Prezbiterium naszej diecezji w tym również od wspólnoty seminaryjnej wyraził Ksiądz profesor Marek Chmielewski, który w swoich życzeniach nawiązał do Adhortacji Apostolskiej ,,Pastores Gregis” Ojca Świętego Jana Pawła II cytował fragment: ,,Jeden z obrazów biblijnych wydaje się w sposób szczególnie trafny ukazywać postać biskupa jako przyjaciela Boga, pasterza i przewodnika ludu. Jest to postać Mojżesza. Patrząc na niego, biskup może czerpać natchnienie, by żyć i postępować jak pasterz, wybrany i posłany przez Pana, odważnie prowadzący swój lud do ziemi obiecanej, wierny przekaziciel słowa i prawa Boga żywego, pośrednik Przymierza, żarliwy i pełen ufności w modlitwie za swój lud”. Zapewnił o modlitwie i wsparciu kapłanów i Ludu Bożego dla  Księdza Biskupa, do której nasze seminarium włącza się każdego dnia.

 

al. Dawid Bukalski, rok I

 

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA