Pokłońmy się Królowi…

Trwamy nadal w radości Bożego Narodzenia. 6 stycznia razem z całym Kościołem rozważaliśmy tajemnicę objawienia się Boga w świecie. Stwórca, poprzez przyjęcie ludzkiego ciała, stał się dostępny dla wszystkich narodów, ludów i języków. Mędrcy ze Wschodu, reprezentujący świat pogański, przybyli do Jezusa, by oddać mu hołd i ofiarować dary: złoto, kadzidło i mirrę. Poprzez te podarunki wyznali wiarę w to, że jest On Królem, Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który będzie cierpiał. Tradycja przekazała, że mędrców było trzech: Kacper, Melchior i Baltazar.

W tym dniu wspólnota radomskiego seminarium udała się na Orszak Trzech Króli, aby wraz z mieszkańcami miasta i diecezji pokłonić się narodzonemu Mesjaszowi. Uroczystości rozpoczęły się w radomskiej farze o godz. 11. Mszę świętą celebrował ks. bp  Henryk Tomasik wraz z miejscowymi księżmi. W homilii bp Henryk zauważył, że trzy momenty z życia Jezusa były Jego objawieniem się światu: pokłon Mędrców, chrzest w Jordanie i Jego pierwszy cud w Kanie. Zachęcił też zebranych, by magowie byli dla nich przykładem, jak szukać Chrystusa i żyć wiarą, która ciągle czegoś szuka, nie jest bierna.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzili się na Rynku, aby odmówić Anioł Pański i wysłuchać edyktu cesarza Augusta o spisie ludności. Następnie orszak prowadzony przez trzech króli wyruszył w kierunku szopki, która znajdowała się na Placu Kościuszki. Na trasie orszaku dzieci, młodzież i dorośli wystawili jasełka, które opowiadały o przyjściu Chrystusa na świat,  począwszy od historii pierwszych rodziców i ich grzechu.

Po dojściu do radomskiego Betlejem wierni mogli uczcić Dzieciątko złożone w żłobie i wspólnie cieszyć się z Jego narodzin.

 

al. Patryk Korcz, rok II

 

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA