W polskich sercach, niby w żłobie…

W wydarzeniu Bożego Narodzenia obecność Boga staje się faktem
w nas i wokół nas. Jego tajemnica miłości objawia się w małości
i milczeniu niemowlęcia. Przyjmując postawę milczącej adoracji Bożego
Dzieciątka pozwalamy, aby Jezus mówił do naszego serca.

 

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia
i cały Nowy Rok 2019 życzę wraz ze wspólnotą Wyższego Seminarium
Duchownego w Radomiu nieustannego odkrywania dobroci Boga i wielu okazji
zadziwienia dobrem złożonym w sercu człowieka.

 

Rektor
ks. dr Jarosław Wojtkun