Słowo stało się Ciałem!

Jest już tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, że w przeddzień  wyjazdu alumnów na Święta Bożego Narodzenia, odbywa się wigilia. Tak też było w tym roku w czwartek, 20 grudnia. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, w której klerycy uczestniczyli wspólnie z księżmi profesorami oraz pracownikami świeckimi naszego seminarium. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, a homilię wygłosił Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. W czasie homilii Biskup Piotr  przypomniał wypowiedzi słynnego szwajcarskiego teologa XX wieku kard. Balthasara, który określił historię zbawienia ,,scenariuszem’’ napisanym przez Boga. Bóg jest reżyserem tego spektaklu i ma dla każdego z nas rolę. Od nas zależy jak ją odegramy. Wzorem odpowiedzi na Boży plan względem nas jest niewątpliwie Maryja, która odważnie realizuje to do czego Pan Bóg ją powołuje. Po zakończeniu Mszy świętej Ordynariusz naszej diecezji udał się do szopki, której wystrój skłania nas do refleksji nad wcieleniem Słowa Bożego i prawdziwym sensem zbliżających się świąt. W żłóbku umieścił figurkę Jezusa, poświęcił opłatki. Potem, ze śpiewem kolędy na ustach, wszyscy udali się na refektarz – wieczerzę wigilijną. Życzeniami kolację rozpoczęli: Ksiądz Rektor Jarosław Wojtkun, który życzył  czterech zwycięstw jakie niesie za sobą Boże Narodzenie – to zwycięstwo pokory nad arogancją, prostoty nad obfitością, milczenia nad zgiełkiem i modlitwy nad moim czasem, Ksiądz Biskup Henryk Tomasik , który w życzeniach wspomniał słowa Księdza Marcelego Prawicy, niedawno zmarłego misjonarza z Zambii, kiedy przebywał w radomskim seminarium mówił do alumnów, aby nie zmarnowali żadnego dnia w tym domu. Następnie był czas na osobiste życzenia. Po nich wspólnota zasiadła do stołu, a podczas wieczerzy  wszyscy śpiewali kolędy.


al. Jan Klimek, rok I


ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA