Listopad to czas modlitwy za tych, którzy zakończyli już ziemskie pielgrzymowanie. Już tradycyjnie nasza wspólnota zgromadziła się na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, gdzie znajdują się groby szczególnie bliskich nam osób – ks. bp. Edwarda Materskiego oraz ks. bp. Stefana Siczka.

Po nawiedzeniu nekropolii wszyscy udali się do seminarium, aby wziąć udział w modlitwie za zmarłych księży biskupów, profesorów i kapłanów pochodzących z naszej diecezji, a także za zmarłych alumnów naszego seminarium. Mszy świętej przewodniczył ks. rektor Jarosław Wojtkun.

0