Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie

Listopad to czas modlitwy za tych, którzy zakończyli już ziemskie pielgrzymowanie. Już tradycyjnie nasza wspólnota zgromadziła się na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, gdzie znajdują się groby szczególnie bliskich nam osób – ks. bp. Edwarda Materskiego oraz ks. bp. Stefana Siczka.

Po nawiedzeniu nekropolii wszyscy udali się do seminarium, aby wziąć udział w modlitwie za zmarłych księży biskupów, profesorów i kapłanów pochodzących z naszej diecezji, a także za zmarłych alumnów naszego seminarium. Mszy świętej przewodniczył ks. rektor Jarosław Wojtkun.