Otwarcie procesu beatyfikacyjnego księdza Kotlarza

Dnia 1 grudnia wspólnota seminaryjna udała się do radomskiej katedry, aby uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, jakim było otwarcie procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza. Mszy Świętej przewodniczył abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Wśród koncelebransów obecni byli biskupi z Sandomierza, Częstochowy i Radomia, a także księża z diecezji sandomierskiej i radomskiej.

Homilię wygłosił bp Henryk Tomasik, pasterz naszej diecezji. Ordynariusz określił, kto jest świadkiem Chrystusa i jakimi cechami się wyróżnia: „Świadek Chrystusa to ten, kto poznał Chrystusa i odważnie o Nim mówi[…], to chrześcijanin zatroskany o to, aby także inni uwierzyli w Chrystusa […]. Świadek Chrystusa pozwala na to, aby Duch Święty prowadził go w różne obszary wyznawania wiary i zatroskania o Boże sprawy […], jest apostołem Zbawiciela. Nie ogranicza się jedynie do praktykowania wiary w zaciszu własnego domu, odważnie wyznaje swoją wiarę w każdej sytuacji […], potrafi życiem potwierdzić swoją wiarę”. Kaznodzieja wskazał na potrzebę świadków wiary w naszych środowiskach. Złożył dziękczynienie za świadków wiary, wymieniając tych, którzy byli związani z radomską ziemią. Na zakończenie homilii Biskup Radomski zwrócił się z prośbą do Ducha Świętego „aby nas wszystkich prowadził i nieustannie budził w nas prawdziwych świadków Chrystusa”, modląc się słowami sekwencji „Przybądź Duchu Święty”.

Po Mszy Świętej odbyła się pierwsza sesja Trybunału Beatyfikacyjnego, w skład którego weszli: ks. kan. dr Marek Polak – delegat biskupa, ks. prał. Marek Fituch – promotor sprawiedliwości, ks. Sławomir Szustak – notariusz, ks. dr Mariusz Wilk – notariusz pomocniczy, ks. dr Tomasz Herc – notariusz pierwszej sesji. Sesję rozpoczął  bp Henryk Tomasik od modlitwy prośby o jak najlepsze przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Postulator procesu ks. prał. Edward Poniewierski przybliżył życiorys kandydata na ołtarze.

Ksiądz Roman Kotlarz posługiwał w czasach komunizmu jako proboszcz w podradomskim Pelagowie. Był uczestnikiem robotniczych protestów, do których doszło pod koniec czerwca 1976 roku w Radomiu. Do dziś w pamięci pozostaje błogosławieństwo strajkujących, jakiego udzielił ze schodów kościoła Św. Trójcy. Po wydarzeniach radomskich modlił się ze swoimi parafianami w intencji pobitych, aresztowanych i zwolnionych z pracy robotników. W głoszonych kazaniach apelował o szacunek do człowieka i jego pracy, a także otwarcie wyrażał dezaprobatę wobec zakłamania i braku sprawiedliwości w działaniu ówczesnych władz. Wielokrotnie był wzywany na przesłuchania, przechodził przez tzw. „ścieżki zdrowia”, był nachodzony i  dotkliwie bity na plebanii przez „nieznanych sprawców”. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny celebrował Mszę Świętą, podczas której zasłabł. Zmarł w szpitalu 18 sierpnia 1976 roku.

W dalszej części pasterz naszej diecezji przedstawił kroki, jakie zostały podjęte przed rozpoczęciem pierwszej sesji i wytłumaczył, że niniejszy proces będzie miał na celu udowodnienie męczeństwa ks. Romana Kotlarza. Niezbędnym elementem formalnym do przeprowadzenia procesu było przyjęcie z rąk biskupa nominacji przez członków Trybunału, złożenie przez nich przysięgi, pieczęci i podpisu. Delegat biskupa otrzymał listę z nazwiskami świadków, którzy mają być przesłuchani w kolejnych sesjach procesu. Zwieńczeniem pierwszego posiedzenia było zawierzenie procesu Matce Bożej – Królowej Męczenników i udzielenie pasterskiego błogosławieństwa przez wszystkich obecnych biskupów.

Zachęcamy do włączenia się w modlitwę o rychłą beatyfikację ks. Romana Kotlarza, któremu od momentu rozpoczęcia procesu przysługuje tytuł – Sługa Boży. Bardzo istotną kwestią dla toczącego się procesu jest modlitwa o uzyskanie łask za przyczyną ks. Romana Kotlarza.

 

al. Łukasz Szymański, rok V

 

Oto oficjalny tekst modlitwy o uzyskanie łask za przyczyną Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza:

Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów, uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską ks. Romana Kotlarza. Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”, za pomoc niesioną potrzebującym, za odważną obronę praw Bożych i ludzkich, za towarzyszenie prześladowanym oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie. Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść, stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.

Udziel mi za jego przyczyną łaski ………………….., o którą pokornie proszę, a Sługę Twego, ks. Romana Kotlarza, racz wynieść do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA