Odnowieni Duchem Świętym

Rekolekcje są czasem wewnętrznego wyciszenia się, zastanowienia nad sobą i swoim życiem. Jest to czas, w którym człowiek odkrywa we własnym sercu przestrzenie spotkania sam na sam z Bogiem.  Ten ,,czas pustyni” przygotował ich na  uroczystości patronalne i święta Bożego Narodzenia, podczas których klerycy III roku przyjmą strój duchowny – sutannę, a alumni V roku złożą swoją deklarację o gotowości do przyjęcia sakramentu święceń – kandydatura.

W tym roku adwentowe ćwiczenia duchowe prowadzone były przez księdza Mirosława Cholewę, proboszcza parafii Magdalenka, który przyjechał wraz z dwiema osobami wspomagającymi ze wspólnoty św. Jana Chrzciciela – panią Marianną i panem Aleksandrem.

Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: ,, Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Oprócz codziennych konferencji i rozmyślań nad fragmentami z Pisma Świętego, klerycy mogli skorzystać z modlitwy wstawienniczej i uczestniczyć w adoracjach Najświętszego Sakramentu połączonych z modlitwą uwielbienia oraz uznania Chrystusa za Pana i Zbawiciela.

Alumni spotykali się codziennie w grupach, gdzie mogli podzielić się swoimi przeżyciami z ćwiczeń duchowych. Ksiądz Mirosław w konferencjach i homiliach odwoływał się do miłości. Mówił, aby być dobrym kapłanem potrzeba trzech rzeczy: ,,po pierwsze nie narzekać, po drugie nie narzekać i po trzecie nie narzekać”. Wspominał, iż klerycy muszą przygotować swoją duszę na doświadczenia, że w kapłaństwie nie będzie ,,świętego spokoju”.

W  ostatnim dniu rekolekcji klerycy mieli możliwość podzielenia się świadectwem z treningu duchowego.  Jakie będą owoce tego czasu? To już pozostaje tajemnicą serca każdego z alumnów.

 

al. Filip Kochanowski, rok III
al. Artur Spasiński, rok III