W chwale Bożej brzmią organy, bo Cecylia Bogu miła…

22 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego, kto  śpiewem wychwala Boga.  Jest to dzień, kiedy wspominamy św. Cecylię, patronkę śpiewu i muzyki kościelnej.

W naszym seminarium uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Rektor Jarosław Wojtkun. Ksiądz Rektor na początku Mszy Świętej porównał muzykę kościelną do ścieżki dźwiękowej liturgii – angażowanie się w śpiew to bliskość z Bogiem, oddanie się Jemu. Obecnym na Eucharystii był także ksiądz prałat Henryk Ćwiek, emerytowany wykładowca muzyki kościelnej i dyrygent chóru kleryckiego. Homilię podczas uroczystej Liturgii wygłosił ksiądz profesor Andrzej Zarzycki, wykładowca muzyki kościelnej i dyrygent seminaryjnego chóru. Ksiądz Andrzej w swojej homilii odwołał się do słów psalmu responsoryjnego, iż być kapłanem to znać Boga. Wspominał także, że powinna być wielka intymność kapłana do Boga, bo Bóg w Eucharystii pozwala się dotykać i pragnie miłości, którą obdarowuje człowieka. Odwołując się do patronki dnia dzisiejszego – św. Cecylii – ksiądz Andrzej przypomniał ważny fakt z jej życia, iż oddała całe swoje mienie, uczucia, a przede wszystkim życie Panu Bogu w sposób męczeński. Cecylia weszła z Panem Bogiem w intymną relację. Na zakończenie swojej homilii ksiądz profesor zachęcił, aby pozwolić Bogu wejść w wielką, osobistą relację z Bogiem, także przez śpiew.

Po Eucharystii nastąpiło oficjalne włączenie do chóru nowych alumnów pierwszego roku, a także do scholii gregoriańskiej. W tym roku bardzo interesującym faktem jest, iż do scholii gregoriańskiej zostali także włączeni bracia z pierwszego roku, którzy wyróżniają się szczególną barwą głosu i własnymi umiejętnościami wokalnymi. Zanim jednak do tego doszło, należało podziękować braciom diakonom, którzy powoli opuszczają mury naszej Alma Mater i kończą posługę w kleryckim chórze.

Cecyliada, czyli dzień muzyki i śpiewu w seminarium to ukazanie jak ważne miejsce zajmuje w liturgii muzyka. Niech św. Cecylia wyprasza potrzebne łaski wszystkim kantorom, chórzystom, organistom, aby swoim śpiewem i muzyką wielbili Boga.

 

al. Filip Kochanowski, rok III

 

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA