Modlitewny Szturm za Synod u Stóp Maryi

,,Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia  (…) wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce (…) która tutaj w jakiś szczególny sposób jest.”  (św. Jan Paweł II )

Tak papież Jan Paweł II zdefiniował piękny Kult Maryi w jej Częstochowskim Sanktuarium na  Jasnej Górze, w którym w piątek, 19 października odbywało się modlitewne czuwanie diecezji radomskiej w intencji trwającego Synodu Biskupów. Nasza diecezja , uczestniczyła w modlitwie apelowej przed wizerunkiem Cudownego Obrazu Matki Bożej. Następnie młodzi wraz z duszpasterzami uczestniczyli w Konferencji i  adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Jasnogórskiej, którą zwieńczyła Msza Święta o północy pod przewodnictwem Ks. Bp. Henryka Tomasika – Ordynariusza diecezji radomskiej.

Nasza wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, włączyła się duchowo za pośrednictwem przekazu internetowego w modlitwę apelową.

Punktualnie o 21:00 zgromadziliśmy się w  ,,Galerii”, sali w  której mamy system multimedialny, by w ten sposób choć na chwilę przenieść się przed Jasnogórski wizerunek Matki Bożej.  Jestem przy Tobie pamiętam i czuwam ! Te słowa apelu Jasnogórskiego są bliskie naszym sercom. Codziennie w  łączności z  Duchową stolicą Polski zawierzamy się naszej Matce i Królowej w wieczornych modlitwach.  Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale  możemy  i powinniśmy szukać pocieszenia u Matki. To ogromne zadanie, by w dzisiejszych czasach młodzież pragnęła iść przez życie z naszym Mistrzem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. To zadanie staję się jeszcze bardziej aktualne w czasie obrad  Synodu, który poświęcony jest młodzieży i rozeznawaniu powołania. Maryja uczy nas pokory.  To Ona przyjmuje wolę Bożą. Idzie drogą, którą przygotował dla Niej Pan. W pełni powierza swoje życie najlepszemu Ojcu. Maryja w całej swojej pokorze uczy nas także odwagi, zaufania Panu, otwartości na wolę Bożą i wypełniania ją do końca.  To piękny wzór dla nas młodych by wybierając drogi swojego życia, podejmując wybory, rozeznając powołanie zawsze zawierzać się Bogu tak jak Maryja. By w jej postawie odnajdywać swoje życie i uczyć się od Niej zawierzenia i potrafić bezgranicznie zaufać Bogu. Móc powiedzieć swoje małe Fiat – niech się mi się tanie według słowa Twego ! Maryjo ucz nas zawsze postawy ufności względem swojego Syna.

W naszych codziennych modlitwach nie zapominajmy o modlitwie w intencji Synodu:


Panie Jezu,

Twój Kościół podążający ku Synodowi
kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce,
zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie,
które kierujesz do każdego z nich,
by realizując właściwy projekt życia
osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.
Otwieraj ich serca na wielkie marzenia
i uczyń wrażliwymi na dobro innych.
Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń,
by przyjmować w darze Twoją Matkę.
Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania,
by doświadczając Twojej bliskości, głosili z radością, że jesteś Panem.
Amen.

 

al. Dawid Bukalski, rok I

Fot.: Młodzi Radom